Search This Blog

My Blog List

Wednesday, December 16, 2009

Pencinta Damai Berkarya: B,A,E,I,O,U,R,P

Bba baa bboo boo bee bee bee bee
Bbee bee boo bea boo boo baa baa baa baa
Bou bou bou bbou bbou bou
Brrppp brrppp brr brr brib brib brib bri
Beau beau biu biu bee bee bee bee.

Bba baa bboo boo bee bee bee bee
Bbee bee boo bea boo boo baa baa baa baa
Bou bou bou bbou bbou bou
Brrppp brrppp brr brr brib brib brib bri
Beau beau biu biu bee bee bee bee.

Bba baa bboo boo bee bee bee bee
Bbee bee boo bea boo boo baa baa baa baa
Bou bou bou bbou bbou bou
Brrppp brrppp brr brr brib brib brib bri
Beau beau biu biu bee bee bee bee.

Brammmm baaammmmm...


ROY AZLAN ACHMAD
*Tidak dibenarkan menyalin semula dalam sebarang bentuk kreatif tanpa kebenaran

No comments:

Post a Comment